COACHING VOOR TEAMS

Je medewerkers en je team zijn onontbeerlijk voor jouw succes. Investeren in human capital is daarom een van de belangrijkste zaken voor duurzaam succes en groei van je bedrijf.

Hoe krijg je je team mee in de veranderingen waarmee het bedrijf te maken krijgt? Hoe motiveer je medewerkers om actief deel te nemen aan interne veranderingen?

Wat The Change Maker voor je team kan betekenen:

• Zelfgemotiveerde inzet en probleemoplossend denken en handelen in tijden van verandering bewerkstelligen.
• Cultuurverandering teweeg brengen m.b.t. communicatie, omgangsvormen, normen en waarden.
• Positieve mindset en constructieve samenwerking in teamverband bevorderen.

Praktisch:

Teamcoaching vindt in principe in jouw firma plaats, tenzij er geen ruimtes beschikbaar zijn die voor dit doeleinde geschikt zijn. Dan faciliteer ik graag bij het vinden van een passende locatie extern.

Teamcoaching kan ook digitaal plaats vinden via bijvoorbeeld Zoom of Teams. Hiervoor heb ik wel enkele voorwaarden zodat de coaching-sessies ook effectief en doeltreffend zijn. Deze voorwaarden bespreek ik graag met jou bij het voorbereidende gesprek.